METODYKA

Jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki, zapomnij o ustalaniu celów. Skoncentruj się na swoim systemie.

atomowe nawyki, James Clear

Cykliczność

Cykliczność jest kluczowym elementem, który wprowadza rytm i strukturę do codziennych działań. Cykle, zdefiniowane jako okresy pracy między momentami refleksji i planowania, pomagają utrzymać konsekwencję i ciągłość działań. Umożliwiają także regularne momenty na analizę postępów, przegląd strategii i dostosowywanie kursu. Jest to narzędzie do budowania samodzielności, jak również sposób na utrzymanie klarowności i celowości w naszym dążeniu do Samoprzywództwa. Cykle w NeedSCRUM oparte są na tym co już jest i jest nam znane - cyklach natury: wschodzie i zachodzie słońca, cyklach księżyca i porach roku.

Empiryzm

Empiryzm odnosi się do skupienia się na tym, co rzeczywiście obserwujemy i czego doświadczamy, zamiast polegać na teoriach czy przypuszczeniach. Każdy cykl w NeedSCRUM oferuje możliwość badania rzeczywistości, analizowania danych i podejmowania decyzji opartych na rzeczywistych wynikach, a nie na spekulacjach. Ta metoda sprzyja też ciągłemu uczeniu się i adaptacji, poprzez sprawdzanie hipotez i modyfikację strategii w odpowiedzi na wyniki. W ten sposób, NeedSCRUM stawia praktykę i doświadczenie ponad teorią, co prowadzi do bardziej skutecznego zarządzania sobą i swoim życiem.

Świadomość Potrzeb

Świadomość potrzeb odnosi się do zrozumienia i uznania własnych głęboko ukrytych motywacji i pragnień, które kierują naszymi działaniami i decyzjami. To jest koncepcja wywodząca się z Porozumienia Bez Przemocy (NVC) i jest integralnym składnikiem metody NeedSCRUM. Poprzez ćwiczenia i refleksję, NeedSCRUM pomaga w identyfikacji tych potrzeb i przekształca je w klarowne cele i strategie. Świadomość potrzeb jest kluczowa dla rozwoju empatii wobec siebie i dla lepszego zrozumienia własnych reakcji na różne sytuacje. Dzięki temu można tworzyć strategie, które są bardziej zgodne z naszymi prawdziwymi pragnieniami i które prowadzą do bardziej satysfakcjonujących rezultatów w naszym życiu.

Elementy NeedSCRUM

Cykl Dzienny

Cykl Dzienny w NeedSCRUM skoncentrowany jest na skupieniu uwagi na bieżący 24-godzinny cykl, pozwalając na uchwycenie codziennej dynamiki i ważnych zdarzeń.

Na początku dnia, najlepiej zaraz po porannej rutynie lub praktyce medytacji, formułujemy precyzyjną intencję na dzień. Ta intencja uwzględnia już zaplanowane wydarzenia z kalendarza oraz wybrane zadania, które harmonizują z naszą energią i aktualnym stanem.

Na koniec dnia, czas na Podsumowanie Dnia: moment refleksji i oceny naszych działań. Sprawdzamy, co udało się zrealizować z Planu Działania na Dzień, i czyścimy przestrzeń, przygotowując się na nowy dzień.

Cykl Dzienny to nasza codzienna mapa nawigacyjna, która pomaga utrzymać świadomy kontakt z naszymi celami i zadaniami.

Cykl Księżycowy

Cykl Księżycowy stanowi kluczowy fundament metodyki NeedSCRUM, zakładając rytmiczne planowanie i retrospekcję. Ten cykl pomaga w sumowaniu doświadczeń zakończonego okresu, wyciąganiu z nich nauki i definiowaniu potrzeb na nadchodzący cykl. Jego praktyka opiera się na głębokiej pracy z emocjami i identyfikacji potrzeb, inspirowanej modelem Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Z dedykacją zanurzamy się w klarowne rozpoznanie potrzeb stojących za naszymi planowanymi działaniami. Budujemy strategie spełnienia tych potrzeb, bazując na naukach zaczerpniętych ze zwinnych metod zarządzania (SCRUM) i zarządzania projektami.

Cykl Księżycowy to nasz kompas w podróży przez pejzaż naszych zadań i celów.

Cykl Roczny

Cykl Roczny w metodyce NeedSCRUM umożliwia uchwycenie szerszej perspektywy i umieszczenie naszych działań oraz projektów w kontekście długoterminowym. Zamiast ograniczania się do pytania "co chcę robić?", skupiamy się na pytaniu "kim chcę się stać?".

Wyraźnie określamy kierunki, które są zgodne z naszymi wartościami i potrzebami, a następnie identyfikujemy projekty wynikające z tych kierunków. Cykl Roczny pozwala nam zadawać pytania o głębokie znaczenie naszych działań: Czy to, co robię, naprawdę zaspokaja moje potrzeby?

Cykl ten jest zdefiniowany przez pory roku (przesilenia i równonoce), które zapraszają nas do gruntownego przeglądu naszego Backlogu, odświeżenia kierunków i dostrojenia naszych działań do naszych aspiracji.

Intencja Dnia

Intencja Dnia w metodologii NeedSCRUM to proces, który pomaga w precyzyjnym określeniu i realizacji dziennej listy działań.

Praktyka ta, dodawana jako końcowy element rutyny porannej, jest formą skoncentrowanego zrozumienia naszych planów na dany dzień. Pomaga nam zidentyfikować zaplanowane wydarzenia, oszacować naszą zdolność do podjęcia dodatkowych zadań oraz rozpoznać, jaka energia i emocje towarzyszą nam tego dnia.

Te informacje składają się na Intencję Dnia, która staje się drogowskazem dla naszej świadomości i solidnym fundamentem naszych działań, skupiając naszą energię na tym, co jest spójne z kierunkiem wyznaczonym podczas Fazy Planowania.

Faza Retro - Dzień Wglądów

Faza Retro to moment w metodyce NeedSCRUM dedykowany na refleksję i podsumowanie doświadczeń z poprzedniego Cyklu Księżycowego. Ten czas służy głębokiemu zrozumieniu naszych osiągnięć oraz zidentyfikowaniu, co mogło nam pomóc w manifestacji naszych celów. Podczas Fazy Retro, szczególny nacisk kładziony jest na celebrację sukcesów oraz zrozumienie, które z naszych potrzeb są aktualnie najbardziej istotne i wymagają szczególnej uwagi w nadchodzącym cyklu. Faza Retro stanowi kluczowy etap w procesie kreowania strategii na kolejny cykl, bezpośrednio wpływając na późniejszą Fazę Planowania. Elementem Fazy Retro jest też podsumowanie i czyszczenie Planu Działania na Cykl przygotowując miejsce na świeży start.

Klarowna Intencja Dnia skierowana jest na poszukiwanie wglądów. Optymalnie tego dnia nie planujemy żadnych innych zadań, dając przestrzeń "Płodnej Pustce". Przykładamy nacisk na zatrzymanie się i odłożenie na bok naszych tradycyjnych modeli myślenia, strategii czy planów, zamiast tego skupiamy się na odczuwaniu naszych emocji i potrzeb. Ta otwarta przestrzeń stwarza możliwości dla nowych perspektyw, pomysłów i rozwiązań, które są bardziej spójne z naszymi głęboko odczuwanymi potrzebami i wartościami. W ten sposób, "Płodna Pustka" staje się integralnym elementem procesu świadomego zarządzania uwagą i Samoprzywództwa.

Faza Planowania

Faza Planowania w metodologii NeedSCRUM to istotny moment, kiedy kierujemy swój wzrok w przyszłość. Opierając się na wnioskach z Fazy Retro, określamy kierunek działań na najbliższy Cykl Księżycowy. Jest to kluczowy etap, podczas którego podejmujemy decyzje, które mają wpływ na nasze życie. W tym procesie ważne jest stworzenie sprzyjającego środowiska, w tym odpowiedniego miejsca i czasu.

Faza Planowania składa się z dwóch etapów: Budowania Klarowności i Formowania Intencji.

- Etap Budowania Klarowności polega na zgromadzeniu jak najwięcej informacji o elementach, które zdecydowaliśmy się uwzględnić w naszym Backlogu. Pozwala to na identyfikację pierwszych kroków w kierunku naszego celu oraz oszacowanie, ile naszej uwagi będzie wymagało osiągnięcie zamierzonego wyniku.

- Etap Formowania Intencji to czas, kiedy przenosimy nasze intencje w konkretne działania. Decydujemy, w które zadania chcemy zaangażować naszą energię, by je skutecznie zrealizować. Na tym etapie potwierdzamy zobowiązania, które pchną nas w kierunku, który świadomie wybraliśmy.

Końcowym rezultatem Fazy Planowania jest Plan Działania na Cykl. Ten plan staje się naszą drogowskazem - pokazuje kierunek, wyznacza ścieżki i stanowi solidne podparcie w momentach zwątpienia. Z ufnością do siebie podążamy za wytyczonym planem, stworzonym w momencie pełnej klarowności i odwagi do przekraczania własnej strefy komfortu. To my stawiamy sobie wyzwania, by później cieszyć się z ich realizacji.

Nowe Tematy

Proces "Nowe Tematy" w NeedSCRUM jest klarowną procedurą, która wytycza strategię dla obsługi nowych kwestii i zadań pojawiających się w trakcie Cyklu Księżycowego. Chcąc utrzymać nasze działania zgodne z Planem na Cykl, kluczowe jest wytworzenie klarowności co do tego, co aktualnie wymaga zaangażowania naszej energii.

Innymi słowy, ten proces pomaga utrzymaniu skupienia na tym, co naprawdę ważne, zamiast pozwalać na rozpraszanie się przez ciągły napływ "ważnych" zagadnień, które są stałym elementem naszej cyfrowej epoki. Często zaskakuje, jak niewiele tematów faktycznie wymaga natychmiastowej uwagi, a także jak łatwo można zaadresować niektóre z nich tu i teraz.

Zainspirowany elementami metodyki Getting Things Done (GTD), proces "Nowe Tematy" powstał z potrzeby zapewnienia prostej techniki, która zaspokaja potrzebę zapamiętania ważnych spraw, jednocześnie uwolniając umysł od zmartwień związanych z trzymaniem wszystkiego "z tyłu głowy".

Podsumowanie Dnia

Podsumowanie Dnia w NeedSCRUM to moment zatrzymania i refleksji nad upływającym dniem, stanowiący integralną część procesu zarządzania uwagą i Samoprzywództwa. To okazja do celebrowania osiągnięć, analizy wyzwań i oceny stopnia zgodności naszych działań z wyznaczonym planem.

W tym czasie przyglądamy się, gdzie skupiała się nasza uwaga i na ile udało nam się trzymać wyznaczonego kursu. Badamy, co skłaniało nas do rozproszenia i jakie zmiany możemy wprowadzić, aby nasze otoczenie lepiej wspierało nasze intencje.

Podsumowanie Dnia to także czas na akceptację rzeczywistości - zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń. Moment aby wyczyścić Listę Zadań na Dzień i przygotować przestrzeń na kolejny dzień pełen nowych możliwości. To moment, w którym z podniesioną głową stawiamy czoła prawdzie, uczymy się i rozwijamy, przygotowując się na kolejne wyzwania. Dzień po dniu, krok po kroku.

Zobacz szczegóły kursu!

Zarządzaj swoją uwagą i działaj skuteczniej z NeedSCRUM.

Scroll to Top